Sàn gỗ Elesgo_Ms08

| Viết nhận xét của bạn
499.000₫
Kích thước:1184*185*7.7=1.971m2 9thanh/hộp Thông số kỹ thuật:AC4,IC 2-3,Grade 5,E1,Cfl-s1,Antistatic

Kích thước:1184*185*7.7=1.971m2 9thanh/hộp

Thông số kỹ thuật:AC4,IC 2-3,Grade 5,E1,Cfl-s1,Antistatic

Sản phẩm liên quan

Sàn gỗ Elesgo_Ms09

499.000₫

Sàn gỗ Elesgo_Ms07

499.000₫

Sàn gỗ Elesgo_Ms06

419.000₫

Sàn gỗ Elesgo_Ms05

499.000₫

Sàn gỗ Elesgo_Ms04

499.000₫

SànSàn gỗ Elesgo_Ms03

419.000₫

Sàn gỗ Elesgo_Ms02

419.000₫

Sàn gỗ Elesgo_Ms01

419.000₫