Giường tầng_Ms04

| Viết nhận xét của bạn
7.739.000₫
Kích thước     : W3985 x D950 x H2050mm (H2 : 1750) (Trong đó H2 : chiều cao từ mặt đất lên giường tầng 2) + Tủ gỗ: W400 x D685 x H1688 mm + Bàn hộc liền: W928 x D750 mm + Giá sách : W650 x D685 x H1688 mm Chất liệu          : Khung thép sơn tĩnh điện, giá sách, tủ, bàn hộc liền bằng gỗ

Kích thước     : W3985 x D950 x H2050mm (H2 : 1750)
(Trong đó H2 : chiều cao từ mặt đất lên giường tầng 2)
+ Tủ gỗ: W400 x D685 x H1688 mm
+ Bàn hộc liền: W928 x D750 mm
+ Giá sách : W650 x D685 x H1688 mm

Chất liệu          : Khung thép sơn tĩnh điện, giá sách, tủ, bàn hộc liền bằng gỗ