Bộ bàn ghế hs_Ms08

| Viết nhận xét của bạn
938.000₫
Kích thước      :  BHS28C-3: W800 x D500 x H(830-980) mm                           GHS28C-3: W350 x D400 x H1(310-390) x H(620-710) mm  

Kích thước      :  BHS28C-3: W800 x D500 x H(830-980) mm 
                         GHS28C-3: W350 x D400 x H1(310-390) x H(620-710) mm