Bộ bàn ghế hs_Ms08

| Viết nhận xét của bạn
938.000₫
Kích thước : BHS28C-3: W800 x D500 x H(830-980) mm GHS28C-3: W350 x D400 x H1(310-390) x H(620-710) mm

Kích thước      :  BHS28C-3: W800 x D500 x H(830-980) mm 
                         GHS28C-3: W350 x D400 x H1(310-390) x H(620-710) mm

 

Sản phẩm liên quan

Bộ bàn ghế hs_Ms18

670.000₫

Bộ bàn ghế hs_Ms17

654.000₫

Bộ bàn ghế hs_Ms16

662.000₫

Bộ bàn ghế hs_Ms15

640.000₫

Bộ bàn ghế hs_Ms14

1.290.000₫

Bộ bàn ghế hs_Ms13

989.000₫

Bộ bàn ghế hs_Ms12

912.000₫

Bộ bàn ghế hs_Ms11

1.334.000₫

Bộ bàn ghế hs_Ms10

1.150.000₫