Bàn ghế khách sạn_Ms19

| Viết nhận xét của bạn
1.660.000₫
Kích thước: + Bàn BKS01: Chiều dài (W): 600 mm x chiều sâu (D): 600 mm x chiều cao (H): 500 mm. + Ghế GKS01: Chiều dài (W): 695 mm x chiều sâu (D): 610 mm x chiều cao (H): 750 mm. Chất liệu: Bàn, ghế sử dụng chất liệu gỗ tự nhiên Acacia hoặc gỗ Tần bì. Màu sắc: màu cánh dán hoặc màu vecni.

Kích thước:

+ Bàn BKS01: Chiều dài (W): 600 mm x chiều sâu (D): 600 mm x chiều cao (H): 500 mm.

+ Ghế GKS01: Chiều dài (W): 695 mm x chiều sâu (D): 610 mm x chiều cao (H): 750 mm.

Chất liệu: Bàn, ghế sử dụng chất liệu gỗ tự nhiên Acacia hoặc gỗ Tần bì.

Màu sắc: màu cánh dán hoặc màu vecni.