Bàn ghế hs_Ms18

| Viết nhận xét của bạn
575.000₫
Kích thước      : BHS108HP3: W1200 x D400 x H540 mm Giá: 460.000 VNĐ                           BHS108HP4: W1200 x D400 x H590 Giá: 500.000 VNĐ                           BHS108HP5: W1200 x D400 x H640 Giá: 517.000 VNĐ                           BHS108HP6: W1200 x D400...

Kích thước      : BHS108HP3: W1200 x D400 x H540 mm Giá: 460.000 VNĐ
                          BHS108
HP4: W1200 x D400 x H590 Giá: 500.000 VNĐ
                          BHS108
HP5: W1200 x D400 x H640 Giá: 517.000 VNĐ
                          BHS108
HP6: W1200 x D400 x H690 Giá: 529.000 VNĐ
                          
BHS108HP7: W1200 x D400 x H750 Giá: 540.000 VNĐ
                          GHS108-3: W1(270) x W270 x D1(290) x D340 x H1(300) x H(540) mm Giá: 115.000 VNĐ
                          GHS108-4: W1(310) x W310 x D1(330) x D380 x H1(340) x H(600) mm Giá: 132.000 VNĐ
                          GHS108-5: W1(340) x W340 x D1(360) x D410 x H1(370) x H(660) mm Giá: 144.000 VNĐ

                          GHS108-6: W1(360) x W360 x D1(400) x D460 x H1(410) x H(720) mm Giá: 178.000 VNĐ
                          
GHS108HP7: W1(360) xW360 xD1(400) xD460 x H1(450) x H(760) mm Giá: 184.000 VNĐ

Kiểu dáng :
+ Bàn rời ghế có yếm với 2 chỗ ngồi, có vách gỗ chia đợt thành 2 ngăn
Bàn có Khung chính BHS108-3, BHS108-4 sử dụng ống chữ nhật 20x40; BHS108-5, BHS108-6 sử dụng ống 25x50.
+ Mặt bàn gỗ dày 18mm, yếm bàn, đợt bàn gỗ Melamine dày 15mm. Mặt bàn liên kết với khung bằng kết cấu vít xuyên
+ Ghế có khung chính ống tròn, GHS108-3, GHS108-4, GHS108-5 sử dụng ống Ø19, GHS108-6 sử dụng ống Ø22.
+ Đệm tựa ghế gỗ có GHS108-3, GHS108-4, GHS108-5 dày 15mm, GHS108-6 dày 18mm 
Chất liệu         : + Khung bàn ghế thép sơn tĩnh điện