Bàn ghế hs_Ms17

| Viết nhận xét của bạn
556.000₫
Kích thước      :  BHS110HP3: W1200 x D400 x H540 mm Giá: 420.000 VNĐ                           BHS110HP4: W1200 x D400 x H590 Giá: 471.000 VNĐ                           BHS110HP5: W1200 x D400 x H640 Giá: 489.000 VNĐ                           BHS110HP6: W1200 x D400...

Kích thước      :  BHS110HP3: W1200 x D400 x H540 mm Giá: 420.000 VNĐ
                          BHS110
HP4: W1200 x D400 x H590 Giá: 471.000 VNĐ
                          BHS110
HP5: W1200 x D400 x H640 Giá: 489.000 VNĐ
                          BHS110
HP6: W1200 x D400 x H690 Giá: 500.000 VNĐ
                          BHS110HP7: W1200 x D400 x H750 Giá: 512.000 VNĐ
                          GHS110-3: W1(270) x W270 x D1(290) x D340 x H1(300) x H(540) mm Giá: 136.000 VNĐ
                          GHS110-4: W1(310) x W310 x D1(330) x D380 x H1(340) x H(600) mm Giá: 161.000 VNĐ
                          GHS110-5: W1(340) x W340 x D1(360) x D415 x H1(370) x H(660) mm Giá: 184.000 VNĐ

                          GHS110-6: W1(360) x W360 x D1(400) x D455 x H1(410) x H(720) mm Giá: 195.000 VNĐ

                          GHS110HP7: W1(360) xW360 xD1(400) xD455 x H1(450) x H(760) mm Giá: 207.000 VNĐ

Kiểu dáng :
+ Bàn rời ghế, có yếm với 2 chỗ ngồi
Bàn có Khung chính BHS110-3, BHS110-4 sử dụng ống chữ nhật 20x40; BHS110-5, BHS110-6 sử dụng ống 25x50.
+ Mặt bàn gỗ dày 18mm, yếm bàn, đợt bàn gỗ Melamine dày 15mm. Mặt bàn liên kết với khung bằng kết cấu vít xuyên
+ Ghế có khung chính ống chữ nhật có GHS110-3, GHS110-4 sử dụng ống 20x30; GHS110-5, GHS110-6 sử dụng ống 20x40+ Đệm tựa ghế gỗ có GHS110-3, GHS110-4, GHS110-5 dày 15mm, GHS110-6 dày 18mm
Chất liệu         : + Khung bàn ghế thép sơn tĩnh điện