AT Decor 0 Nhận xét
Chung cư chưa có sổ hồng có được chuyển nhượng không?

Tháng 11

2017

Có được chuyển nhượng căn hộ chung cư khi chưa có sổ hồng không? Ảnh...
Đọc thêm
AT Decor 0 Nhận xét
Các bước thực hiện thủ tục chuyển nhượng căn hộ để đảm bảo an toàn

Tháng 11

2017

Người mua cần bảo đảm người bán có phải là chủ sở hữu thực sự của căn...
Đọc thêm