AT Decor 0 Nhận xét
Giấc mơ an cư trong căn hộ 25m2 vẫn khó thành

Tháng 11

2017

Tp.HCM mới chỉ có Công ty Lê Thành đầu tư căn hộ mini để cho thuê. Ảnh:...
Đọc thêm