AT Decor 0 Nhận xét
Chủ tịch TP.HCM thấy “đau lòng” vì tòa nhà 34 Tôn Đức Thắng

Tháng 08

2017

Hiện giờ công trình vẫn là một khối bê tông xám xịt. Nằm ở vị trí...
Đọc thêm