AT Decor 0 Nhận xét
Từ chối nhận căn hộ chung cư chưa đủ điều kiện đã bàn giao?

Tháng 11

2017

Khách hàng có quyền từ chối nhận nếu căn hộ bàn giao chưa đảm bảo các điều...
Đọc thêm