AT Decor 0 Nhận xét
Cách bài trí thông minh của căn hộ 44m2 nhưng trông rộng đến khó tin

Tháng 08

2017

Diện tích thực tế của căn hộ chỉ 44m2 Căn hộ có diện tích...
Đọc thêm
AT Decor 0 Nhận xét
Cải tạo căn hộ 110m2 thành 3 căn hộ mini đầy đủ chức năng

Tháng 08

2017

Phần diện tích phía trước cửa chính của căn hộ 110 m2 sau cải tạo thành sảnh...
Đọc thêm